ආණ්ඩු පක්ෂයේ විශේෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමක් ලබන 28 වැනිදා කඳවා තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැත්වීමට නියමිත මෙම රැස්වීමට අනිවාර්යෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලු මැති ඇමැතිවරුන්ගේ සහභාගිත්වය අනිවාර්ය කොට ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම විශේෂ රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිතය.