ලොව පුරා ලොකු කුඩා භේදයකින් තොරව රසිකයින් එක සේ ආදරය කරන වෝල්ට් ඩිස්නි සමාගමේ “මිකී මවුස්” චරිතය අද දින 95 වන උපන්දිනය සමරනවා. 1928 නොවැම්බර් 18 දින Steamboat Willie කාටූන් කෙටි චිත්‍රපටයෙන් ලෝකයට හඳුන්වා දෙනු ලැබූ මිකී චරිතය මෙන්ම මිකීගේ පෙම්වතිය වන “මිනී මවුස්” ගේ ද වයස අදට අවුරුදු 95ක්.

ඒ සමගම 2024 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට වෝල්ට් ඩිස්නි සමාගමට මිකී චරිතයේ ප්‍රකාශන අයිතිය අහිමි වන බව ද වාර්තා වනවා.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පවතින ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතිය අනුව, නිර්මාණයකට ඇති ප්‍රකාශන අයිතිය වසර 95කින් පසු ඉකුත් වනවා. ඉන් පසු වෙනත් පාර්ශ්වයකට එම නිර්මාණය භාවිතා කිරීමට ප්‍රකාශකගේ අවසරයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.