යූරියා පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 50 මිටියක මිල හෙට (15) සිට රුපියල් 9,000 දක්වා අඩු කිරීමට නියමිතය.

දැනට මෙම පොහොර මිටියක් රුපියල් 10,000ක මිලකට පවති.

එමෙන්ම දැනට කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති යූරිය පොහොර නෞකාවේ පොහොර ගොඩබෑම මේ වනවිට සිදුවන අතර, පෙරේදා (12) රාත්‍රියේ පැවති අධික වර්ෂාව ඊට බාධා ඇතිවිණි.

එහෙත් ඊයේ (13) රාත්‍රියේ සිට යූරියා පොහොර රැගත් ලොරි රථ පොළොන්නරුව ඇතුලු ප්‍රදේශ කිහිපයකට යොමුකළ බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

නිර්මාණි ගුණරත්න