25වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් 13දෙනෙකුගෙන් යුත් කණඩායමක් තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර බලායාමට නියමිතය.
තරගාවලිය එළඹෙන 12වැනිදා සිට 16දා දක්වා බැංකොක් ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. ඊට සහභාගි වන කණ්ඩායමට ක්‍රීඩිකාවන් 08ක් සහ ක්‍රීඩකයන් 05ක් ඇතුළත්.

තරගාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

1. තරුෂි කරුණාරත්න (මීටර් 800, මීටර 4×400, මීටර් 4×400 මිශ්‍ර සහය දිවීම).
2. නදීෂා රාමනායක (මීටර් 400, මීටර් 4×400 සහ මීටර් 4×400 මිශ්‍ර සහාය).
3. නිශේන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු (මීටර් 4×400, 4×400මිශ්‍ර සහාය).
4. ගයන්තිකා අබේරත්න (මීටර් 800).
5. සයුරි ලක්ෂිමා මෙන්ඩිස් (මීටර් 4×400, 4×400 මිශ්‍ර සහාය).
6. නදීෂා දිල්හානි ලේකම්ගේ (හෙල්ල විසිකිරීම)
7. රන්දි හිමාෂා කුරේ (ත්‍රිත්ව පැනීම)
8. ලක්ෂිනි සාරංගි (දුර පැනීම)

තරගාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා පිරිමි කණ්ඩායම

1. අරුණ දර්ශන (මීටර් 4×400, මීටර් 4×400 මිශ්‍ර සහය දිවීම)
2. කාලිංග කුමාරගේ (මීටර් 4×400 මිශ්‍ර සහය දිවීම)
3 පසිඳු කොඩිකාර (මීටර් 4×400 මිශ්‍ර සහය දිවීම)
4. පබසර නිකූ (මීටර් 4×400 මිශ්‍ර සහය දිවීම)
5. රාජිත රාජකරුණා (මීටර් 4*400 මිශ්‍ර සහාය දිවීම)