හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා විසින් පත් කළ අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව විසිරුවා හරිමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.