බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් හිටපු පිතිකරු මාලන් සැමුවෙල්ස්ට වසර 06ක සියලු ක්‍රිකට් තහනමක් පනවා තිබේ. ඒ එමිරේට්ස් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ (ඊසීබී) දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහය උල්ලංඝණය කිරීමේ චෝදනාවකටයි.

ඔහුට 2021දී ICC විසින් චෝදනා එල්ල කරන ලද අතර ස්වාධීන විනිශ්චය සභාවක් විසින් කරන ලද විභාගයකින් පසු 2023 අගෝස්තු මාසයේදී ඔහු වැරදිකරු බවට ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව අදාළ තහනම 2023 නොවැම්බර් 11 සිට ක්‍රියාත්මන වන බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

සැමුවෙල්ස්ට ICC විසින් චෝදනා හතරක් යටතේ චෝදනා එල්ල කර තිබුණි.

එම චෝදනා හතර නම්:

2.4.2 වගන්තිය – සහභාගිවන්නාට හෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අපකීර්තියක් ගෙන දිය හැකි ඕනෑම ත්‍යාගයක්, ගෙවීමක්, ආගන්තුක සත්කාරයක් හෝ වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් ලැබුණු හෝ ලබා දී ඇති බව නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිලධාරියාට හෙළි කිරීමට අපොහොසත් වීම.
2.4.3 වගන්තිය – එක්සත් ජනපද ඩොලර් 750 හෝ ඊට වැඩි වටිනාකමක් සහිත ආගන්තුක සත්කාර සඳහා නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිල කුවිතාන්සියට හෙළි කිරීමට අපොහොසත් වීම.
2.4.6 වගන්තිය – නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිලධාරියාගේ විමර්ශනය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වීම.
2.4.7 වගන්තිය – විමර්ශනයට අදාළ විය හැකි තොරතුරු වසන් කරමින් නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිලධාරියාගේ විමර්ශනයට බාධා කිරීම හෝ ප්‍රමාද කිරීම.