ඖෂධීය පැළෑටියක් ලෙස ගංජා වගා කිරීම නීතිගත කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ඉදිරියේදී නිකුත් කරන බව දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි පවසා ඇත.

ඖෂධීය පැළෑටියක් ලෙස ගංජා වගා කිරීමට අනුමැතිය ලබාදීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අයවැය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ආයුර්වේද (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ 2027 න් පසු ආයුර්වේද ඖෂධ පැළෑටි අමුද්‍රව්‍ය ලෙස අපනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට ඉන්දියාව සැලසුම් කර ඇති අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය හා ආයුර්වේද පිළිවෙත්වලට තර්ජනයක් වන බව ඉන්දියාව නිවේදනය කර ඇති බවය.