ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 42 යුත් ජල ක්‍රීඩා සංචිතයක් නම් කර තිබේ. එම සංචිතයට ක්‍රීඩකයන් 23ක් සහ ක්‍රීඩිකාවන් 19 ඇතුළත්.

ක්‍රීඩකයන් සංචිතය

අකලංක පීරිස්, මැතිව් අබේසිංහ, කයිල් අබේසිංහ, අනුසර අබේගුණවර්ධන, සදෙව් සේනාරත්න, දිලංක ෂෙහාන්, බිනුර තලගල, MS.ගමගේ, ක්‍රිස් පවිත්‍ර, කවීෂ සිල්වා, අමාන් හැමිඩොන්, ගැවින් කරුණානායක , SC.සමරසිංහ, විනුල් සේනානායක , දිසදු නිරිඇල්ල, MF මුහම්ම්ද්, අදීත සිරිවර්ධන, අබ්දුල් රහමන්, නෙවන් සේනාරත්න, ආසිෆ් ඉම්රාන් , හේෂාන් කරුණාරත්න , ආකාශ් ප්‍රභාෂ්වර, ආදිත්‍ය පෙරේරා

ක්‍රීඩිකාවන් සංචිතය

ගංගා සෙනෙවිරත්න, හිරුකි ද සිල්වා, රමුදි සමරකෝන්, කැට්ලින් ද සිල්වා, අකිත්මි වාසලතන්ත්‍රී, ක්‍රිස්ටිනා පෙරුමාල්, ටෙවින්ඩි මෙත්ලිනි, නබාෂි පෙරේරා, ජෙසී සෙනෙවිරත්න, දිනෝමි කරුණාදාස, නවංජනා සිරිවර්ධන, නියෝමා කහඳව, සිතුකි යෝනාරා, ලිනාරා ගුණසේකර, ෂෙනුෂි විහංගා, අංජලී අගලවත්ත