කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇත.

දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත හා අපරාධයක වින්දිතයින් සහ සාක්ෂිකරුවන්ට සහාය දීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව දෙවැනි වර කියවීමට අදාළව කල් තබන ලද විවාදය අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැත් වේ.

එම අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවත් පත් කිරීමේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ වගේම විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සිටිය යුතු බවත් රට බංකොලොත් වීමට මෙම හැම ආණ්ඩුවක්ම වගකිව යුතු බවද අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා  සඳහන් කර ඇත.