එළඹෙන වී වගා කාලයත් සමඟ ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් උණ හෙවත් මී රෝගය පැතිරයාම සම්බන්ධයෙන් ගොවීන් සහ කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ උපදේශිකා ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය තුෂානි ඩබ්‍රේරා පවසා ඇත.

වැසි සමයේදී සහ ඉදිරි ‘මහ’ කුඹුරු කන්නයේදී මීයන් සහ මීයන් මගින් බෝවන බවට හඳුනාගෙන ඇති ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් රෝගය මීයන්ගේ මුත්‍රා සහ අපිරිසිදු ජලය නිසා ඇතිවන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පැවති සතිපතා මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ඇය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

වාර්ෂිකව ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් රෝගීන් 8,000 ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, බෝවන උණ හේතුවෙන් මරණ 125 ක් වාර්තා වන බව වෛද්‍යවරිය සඳහන් කර ඇත.

රත්නපුර, ගාල්ල, කළුතර සහ මාතර වැඩිපුරම බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශ ලෙස හඳුනාගෙන ඇතත් මෑතකදී ගම්පහ සහ කුරුණෑගල ද රෝගීන් වාර්තා වී තිබේ.