රියැදුරු බලපත්‍රයේ දැනට පවතින අර්ධ සන්නායක චිප් වෙනුවට QR කේතයක් සහිත රියැදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ පවසා ඇත.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ඩිජිටල් රියැදුරු බලපත්‍ර හඳුන්වාදීමේ අරමුණින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ද හෙතෙම සඳහන් කර තිබේ.

ඩිජිටල් රියැදුරු බලපත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ පසුගිය ඔක්තෝබර් 11 වන දා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වීමෙන් අනතුරුව ය.

ආර්ථික පසුබෑම නිසා චිප් කියැවීම් ඒකක ආනයනය කිරීමට දුෂ්කර බවත් එබැවින් කාඩ්පත් හිමියාගේ තොරතුරු කියැවීම පහසු කිරීම සඳහා අර්ධ සන්නායක චිපයක් වෙනුවට QR කේතය මුද්‍රණය කිරීමට තීරණය කළ බවත් කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසා ඇත.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා පමණක් මෙම QR කේත පිළිබඳ තොරතුරු කියැවීම සඳහා වෙනම ජංගම යෙදුමක් හඳුන්වා දී ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කර තිබේ.

නව ස්මාර්ට් රියැදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත්වලට රථවාහන වැරදි සඳහා දෝෂ ලකුණු (Demerit Points) ක්‍රමය ඇතුළත් කර ඇති බවත් අවම වශයෙන් අවශ්‍යතාවලින් අඩක් සඳහා කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු මෙම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.