පසුගිය වසර තුළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සහ වෛද්‍යවරුන් 1500කට අධික පිරිසක් විදේශ රැකියා අවස්ථා වෙනුවෙන් රට හැරගොස් ඇති හෙයින් මෙරට සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය විශාල අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටියි.

ආර්ථික දුෂ්කරතා සහ වෙනත් සාධකමත සිදුවන මෙම සමූහ නික්මයෑමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අවම වශයෙන් රෝහල් 40ක් වසා දමා ඇති අතර ඉතිරිව ඇති වෛද්‍ය පහසුකම් තවදුරටත් පීඩාවට පත්වීමට එය තර්ජනයක් ද වී තිබේ.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රකාශක වෛද්‍ය චමිල් විජේසිංහ අනතුරු අඟවන්නේ අතිරේක සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරුන් 5,000ක් ද රට හැර යෑමට සූදානමින් සිටින අතර එමගින් මෙම හිඟය තවත් උග්‍ර විය හැකි බවය.

වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ වැටුප් දැඩි ලෙස ඛාදනය වී ඇති අතර වෘත්තීය අවස්ථා සීමා කර ඇති ආර්ථික පසුබෑම මෙම අර්බුදයට හේතු වී ඇති බව ඔහු පවසයි.