මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මුහුණ දෙමින් සිටින ඛේදවාචකය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විවිධ මට්ටම් වලින් ක්‍රියාත්තෙක වූ බහුවිධ කුමන්ත්‍රණකාරි වැඩපිළිවළක ප්‍රතිඵලයක් වන බව තමන් තේරීම් කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමේදී ලද
අත්දැකීම් හා නිරීක්ෂණ ඇසුරින් විශ්වාස කිරීමට සිදුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එම ලිපිය මෙසේය.