ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් නව ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවක් පත් කර ඇත. ඒ අනුව නව තේරීම් කමිටු සභාපති ලෙස හිටපු ශ්‍රී ලංකා නායක උපුල් තරංග පත් කර තිබේ.