ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් අඟහරුවාදා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නව රෙගුලාසි යටතේ සංක්‍රාන්ති ලිංගික කාන්තාවන්ට ජාත්‍යන්තර කාන්තා ක්‍රිකට් තරග ක්‍රීඩා කිරීම තහනම් කර තිබේ.

කැනඩාවේ Danielle McGahey නිල ජාත්‍යන්තර තරඟයකට සහභාගී වූ පළමු සංක්‍රාන්ති ලිංගික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාව බවට පත්විය.

29වැනි වියේ පසුවන ඇය ඔස්ට්‍රේලියාවේ උපත ලබා 2020 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී කැනඩාවට ගොස් 2021 මැයි මාසයේදී වෛද්‍යමය වශයෙන් සංක්‍රමණය වීමට පටන් ගෙන සංක්‍රාන්ති ලිංගික කාන්තාවක් බවට පත්ව තිබේ.