කඩාවැටුණු හිමාලයානු මාර්ග උමං මාර්ගයක් යට වැළලී සිටි කම්කරුවන් 41 දෙනාම දින 17කට පසුව බේරාගැනීමට ඉන්දීය ආරක්ෂක අංශ සමත් වි ඇත.

“සිල්ක්‍යාරා උමග කඩාවැටීමෙන් සිරවී සිටි කම්කරුවන් 41දෙනකු සාර්ථකව බේරා ගැනීමට හැකිවීම නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම සහනයට සහ සතුටට පත්වෙනවා” යැයි මාර්ග ප්‍රවාහන ඇමැති නිතින් ගඩ්කාරි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා තිබේ.

“මෙය මෑත වසරවල වඩාත්ම වැදගත් ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම්වලින් එකක් ලෙස සළකුණු ලැබූ අතර, ආයතන රැසක් විසින් හොඳින් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද උත්සාහයකි.” යැයි ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

මෙම දැවැන්ත ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ ලොව පුරා අවධානයට ලක්විය.

One of the trapped workers is checked out after he was rescued from the collapsed tunnel on Tuesday [Uttarkashi District Information Officer via Reuters]

National Disaster Response Force (NDRF) personnel wait to enter a tunnel during rescue operations for trapped workers, after the tunnel collapsed, in Uttarkashi in the northern state of Uttarakhand, India, on November 28, 2023 [Francis Mascarenhas/Reuters]