විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කර ඇති අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ විභාග සියල්ල කල් දැමීමට සිදුව ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි උප සභාපති මහාචාර්ය චන්දන උඩවත්ත සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් 150 000කට අධික උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ උපාධිය සැලසුම් කළ කාලයට අවසන් කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති බවයි.

මීට අමතරව මෙවර උසස් පෙළ සමත්වන පිරිසට උපාධි පාඨමාලා සඳහා අයැදුම් කිරීමේ විස්තර ඇතුළත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත නිකුත් කිරීමද වර්ජනය හේතුවෙන් ප්‍රමාද වී ඇති බවත්, අනධ්‍යන සේවකයින් ගැටලු විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට මේ වනවිට ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ඔහු පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තිය සමිති එකමතුවේ සම කැඳවුම්කරු ධම්මික එස් ප්‍රියන්ත සඳහන් කළේ ඉල්ලීම් සඳහා නිසි විසඳුම් ලැබෙන තෙක් වැඩවර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බවත්, ඒ නිසා අද 16 වැනි දිනටත් තම සාමාජිකයින් වැඩවර්ජනයේ නිරත වන බවත්ය.