ශ්‍රී ලංකා නීති ශිෂ්‍ය සංගමය නියෝජනය කරමින් එහි වත්මන් සභාපති නවෝද් රත්නසේකර, ජාතික ජන බලවේගය සහ සමගි ජන බලවේගය යන පක්ෂවල නියෝජිතයින් විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශවලට අනුකූලව, එම පක්ෂවල ප්‍රධාන නායකයන් අතර යෝජිත විවාදය ශ්‍රී ලංකා නීති නීති විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට යෝජනා කරයි.

ඔහු පැවසූයේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන දේශපාලකයන් විසින් තමාගේ ප්‍රතිපත්තීන් මහජනතාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් එම ප්‍රතිපත්තීන් අභියෝගයට ලක්විය යුතු බවත් ය.

මෙහි දී වඩාත් කතාබහට ලක් වූ ආකාරයට අනුර කුමාර සහ සජිත් ප්‍රේමදාස අතර විවාදය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලු සංවිධාන කටයුතු අපක්ෂපාතී ආයතනයක් ලෙස සිදු කිරීමට නීති ශිෂ්‍ය සංගමය සූදානම් බව සභාපතිවරයා තවදුරටත් සඳහන් කරන ලදී. මීට අදාලව පක්ෂ දෙකටම නිල වශයෙන් නීති ශිෂ්‍ය සංගමය විවාදය සංවිධානය කිරීමට සූදානම් බව දැනුම් දී ඇත.

තවදුරටත්, අනාගතයේදී ප්‍රගතියට මග පාදන සහිත සාකච්ඡා පෝෂණය කරමින් නීතිය හා සාමය, ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ, තාක්‍ෂණය සහ අධ්‍යාපනය වැනි තීරණාත්මක මාතෘකා පිළිබඳ විවාදවල යෙදීමට සංගමය සැලසුම් කරයි.