කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත්ද කෝප් සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

එහිදී X පණිවිසියක් තබමින් ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ තමා විසින් කථානායකවරයාට ඒ බව නිල වශයෙන් දැනුම් දුන් බවයි.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකරද අද (19) පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවෙන් (COPE) ඉල්ලා අස්වූ අතර, ඊයේ දිනයේදී සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාන් වික්‍රමරත්න පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය කථානායකවරයාට භාරදෙනු ලැබීය.