අල්ලස, දූෂණයට, නාස්තියට එරෙහි පුරවැසි බලය සංවිධානය හා සිවිල් පුරවැසියන්ගේ උද්ඝෝෂණයක් නිසා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට උණුසුම් තත්ත්වයක් අද (15) උදෑසන ඇති විය.

අල්ලස, දූෂණය, නාස්තියට එරෙහි පුරවැසි බලය හා පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වාහන බලපත්‍රය නැවත ලබාදීමට ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරමින් මෙලෙස අද උදෑසන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණි.

එහිදී ඔවුන් උද්ඝෝෂණය සඳහා සූදානම් වීමත් සමඟින් පොලිසිය විසින් බැනරය හකුලා ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් පොලීසිය සහ ඔවුන් අතර දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති අතර අනතුරුව ඔවුන් ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් කපිල මුණසිංහ වෙත සංදේශයක් බාර දුන් බවටයි වාර්තා වන්නේ.