ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම නිසා ධ්‍රැවීය අයිස් දියවීම හේතුවෙන් පෘථිවි භ්‍රමණයට ද බලපෑම් සිදුවන බව නවතම අධ්‍යයනයකින් අනාවරණ වී තිබෙනවා.

අපගේ දින නියම කරන පැය සහ මිනිත්තු තීරණය වන්නේ පෘථිවි භ්‍රමණය මගින්.

නමුත් එම භ්‍රමණය නියතයක් වන්නේ නැහැ.

පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සහ එහි හරය මත සිදුවන යම් ක්‍රියාවලින් මත පදනම්ව පෘථිවි භ්‍රමණය ඉතා සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැකියි.

ධ්‍රැවීය අයිස් දියවීම හේතුවෙන් පෘථිවි භ්‍රමණය ඉතා සුළු කාලයකින් ඉක්මණ් වීමට ඉඩ ඇති බවත්, ඒ අනුව ඉදිරි වසර කිහිපයකින් පසු සෑම දිනයකින්ම තත්පරයක කාලයක් මිනිසාට අහිමි වනු ඇති බවත්, එම අධ්‍යයනයෙන් හෙළිව තිබෙනවා.

තත්පරයක කාලයක් යනු සැලකිය යුතු කාලයක් නොවේ යැයි ඔබට සිතුණත්, එය ලොව පුරා පරිගණක පද්ධති කෙරෙහි නම් විශාල බලපෑමක් එල්ල කරනු ඇති.