ලාදුරු රෝගීන්ගේ සැළකිව යුතු වැඩි වීමක් නිරීක්ෂණය කරමින්, 2023 දී ලාදුරු රෝගීන් 1,550 ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඒ අතරින් පාසල් සිසුන් අතර රෝගීන් 173ක් වාර්තා වී ඇත.

ලාදුරු මර්දන ව්‍යාපාරයට අනුව වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් එනම්, රෝගීන් 315ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර, පිළිවෙලින් ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක වලින් රෝගීන් 168ක් සහ 151ක් වාර්තා වේ

පාසල් සිසුන් අතර ඇති වන රෝගීන්ගේ වැඩිවීම සැළකිල්ලට ගනිමින්, ලාදුරු ආසාදන හඳුනාගැනීම සඳහා පාසල් මට්ටමින් රටපුරා වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙන අතර ලාදුරු මර්දන ව්‍යාපාරය තවදුරටත් පවසන්නේ, රට තුළ බෝවන සහ බෝනොවන ලාදුරු වර්ග දෙකක් පැතිර යන බවයි.

අවාසනාවන්ත ලෙස, අනාවරණය වූ සිද්ධීන් අතරින්, 60%ක් බෝවන ලෙස වර්ග කර ඇති අතර, එය සම්ප්‍රේෂණය වීමේ වැඩි අවදානමක් පෙන්නුම් කරන බවද පැවසෙයි.

එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලනය සහ වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථාන (CDC) අනුව, මිනිසුන්ගෙන් 95%කට පමණ ලාදුරු රෝගයට හේතු වන බැක්ටීරියාවලට ප්‍රතිශක්තිය ඇත.

ලාදුරු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, රෝගයේ බෝවන සහ බෝ නොවන ආකාර දෙකටම ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා පුළුල් ප්‍රවේශයක අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි.