පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා තමන් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ සාමාජිකත්වයෙන් තමා ඉල්ලා අස්වන බව දන්වා තිබෙනවා.

ඔ​හු සඳහන් කරන්නේ දූෂිත ක්‍රියාවල නිරත වූ හෝ අයථා කළමනාකරණයේ යෙදුණු පුද්ගලයන්ට එරෙහිව පිළිගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කර නොමැති බවත් පොලිසිය, CIABOC සහ නීතිපති ඇතුළු අදාළ බලධාරීන් වෙත සෘජුව යොමු කිරීමෙන් කෝප් කමිටුවට කරුණු විමර්ශනය සඳහා යොමු කිරීමට සහ අධිකරණමය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසන ස්ථාවර නියෝග සංශෝධන කිරීමට රජය අවසර දී නොමැත බවත් නිසා කෝප් කමිටුවේ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන මහජනතාව කලකිරීමට පත්ව තිබෙන බවයි.

​‍එතුමා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ කෝප් කමිටුවට පත් කර ඇති සාමාජිකයින්ට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් සහ විශේෂයෙන්ම මුල්‍ය ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වීම කෝප් කමිටුවේ සාමාජිකයකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමට අතෘප්තියට කරුණක් බවත්ය.

ඒ පිළිබඳව වන ලිපිය ඔහු විසින් කතානායකවරයා වෙත භාරදුන් බවයි ඔහු මාධ්‍ය හමුවක දී සඳහන් කළේ.

එම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පහතින් අමුණා ඇත.