පකිස්තානයේ බලෝකිස්තාන ප්‍රාන්තයේ බලෝච් ප්‍රදේශයේ ඊයේ (16) මහජන විරෝධතාවක් පැවැත්වුණි.

විදෙස් මාධ්‍ය පැවසුවේ බලෝකිස්තාන ප්‍රාන්තයේ පැහැර ගැනීමට ලක්වූ සහ අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් විසින් එම විරෝධතා පැවැත්වූ බවයි.

බලෝකිස්තානයේ මස්තුං දිස්ත්‍රික්කය අසල ක්වෙටා-කරච්චි අධිවේගී මාර්ගය අවහිර කරමින් තම ආදරණීයයන් ආරක්ෂිතව ආපසු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ඔවුන් විරෝධතාවයේ නිරත වී තිබේ.

ඔවුන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියේ Mastung සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල ජනතාවගෙන් සිය පවුල්වලට සහයෝගය දක්වන ලෙස හා බලහත්කාර අතුරුදහන් කිරීම් වලට එරෙහිව සිය හඬ අවදි කරන ලෙසයි.

පකිස්තානයේ බලෝකිස්තාන ප්‍රාන්තය තුළ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් මේවනවිට පොදු සිද්ධීන් බවට පත්ව ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි

 

es’