උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයන් සඳ​හා උපාධි අපේක්ෂකයින්​ගේ ජායාරූප ගැනීමට පිටතින් පැමිණෙන සියලුම ජායාරූ​ප ශිල්පීන්ගෙන් රුපියල් 5000ක මුදලක් අය කිරීමට බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා කළමණාකාරිත්වය විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව අප කළ විමසීමක​දී ඔවුන් සදහන් කළේ අදාල විශ්ව විද්‍යාලය මගින් නිර්දේශිත සහ ලියාපදිංචි ආයතන සඳහා මෙම මුදල් අය කිරීම සිදු නොවන බව​ත්, පිටතින් පැමිණෙන ජායාරූප ශිල්පීන් සඳහා මෙම මුදල් අය කිරීම ​සිදු කරන බවත්ය.

එසේම බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරීශ්‍රයට ඇතුලු වන ජායාරූප ශිල්පින් ​පරික්ෂා කිරීමට නිළධාරින් යොදවන බවත් ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කලා.

එදින ඇතුලුවීමේ දොරටුවෙන් 5000ක මුදලක් ගෙවු විට අදාල ජායාරූප ශිල්පියා හට අත්පළදනාවක් ලබාදෙන බවට පරිශ්‍රයෙන් පිටව යන තුරු එය පැළද සිටිය යුතු බවත් මෙහිදි වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.